•  

    LICENCIA

    Súkromná bezpečnostná služba O.K. SHOOTING Security, s.r.o., vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Svoju činnosť začala nadobudnutím licencie na poskytovanie služieb v oblasti strážnej služby.


  • POISTNÁ ZMLUVA

    Súkromná bezpečnostná služba O.K. SHOOTING Security, s.r.o., má uzavretú poistnú zmluvu vo výške 1 000 000,00


SLUŽBY

Zabezpečuje služby ochrany:

- majetku na verejno-prístupnom mieste

- majetku na inom než verejno-prístupnom mieste

- ochrana osôb

- ochrana osoby pri preprave

- ochrana majetku pri preprave

- vypracovanie plánu ochrany objektov